Xã Côn Minh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng

 

          Hàng năm, xã đều có Nghị quyết chuyên đề về phát triển trồng trọt, chuyển đổi các loại cây trồng có giá trị kinh tế vào thâm canh, sản xuất, xây dựng các mô hình hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế. Phối hợp với các đoàn thể, các phòng chức năng của huyện như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật huyện…Tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt nhằm nâng cao kiến thức cho người dân như: Tập huấn kỹ thuật xử lý vôi bột cho cây dong riềng được 6 lớp với 155 hộ tham gia; Tập huấn kỹ thuật chăm sóc ngô và kỹ thuật trồng dong riềng được 3 lớp hơn 100 hộ tham gia; Tập huấn về cách ủ phân vi sinh và xử lý rác thải từ bã dong riềng nhằm giảm thiểu về ô nhiễm môi trường, thu hút được các chủ xưởng chế biến dong riềng tham gia… Bố trí cây trồng hợp lý, nâng cao giá trị sử dụng đất, rút ngắn thời gian quay vòng, cho năng suất cao như: Các loại giống lúa thuần, lúa lai, ngô lai, đậu tương cho năng suất được đưa vào thay cho những giống cũ của địa phương đã bị thoái hóa và đưa các loại cây màu như lạc, đậu tương, các loại rau màu khác trồng xen canh trên đất 2 vụ lúa và đất chuyên màu mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Thực hiện cánh đồng từ 30 triệu lên 70 triệu/1ha đã từng bước làm thay đổi, nâng cao mức sống của người dân. Bình quân lương thực có hạt đạt 650 kg/ 1người một năm đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cụ thể: Năm 2011 có 231 hộ nghèo đến năm 2012 giảm còn 203 hộ nghèo, phấn đấu 2013 giảm 3,5% hộ nghèo so với năm 2012.

          Đến nay, ngoài diện tích 135 ha lúa, Đảng ủy, Chính quyền xã đã chỉ đạo chuyển đổi mở rộng diện tích trồng như:  Cây dong riềng ttrồng được gần 300ha trong đó trồng xuống ruộng gần 21ha, đây cũng là diện tích thực hiện mô hình 70 triệu đồng/1ha; Cây ngô vụ xuân trồng xuống ruộng được trên 23 ha. Các cây trồng khác như đậu tương, lạc… cũng đã từng bước chuyển cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả.

 

          Phương án sản xuất năm 2014, tổng diện tích đất nông nghiệp trên toàn xã là 135ha, Đảng ủy, Chính quyền địa phương đã có hướng chỉ đạo  gieo cấy vụ xuân 70 ha lúa với cơ cấu giống lúa thuần có chất lượng gạo ngon, diện tích còn lại trồng ngô và lúa các loại. Còn 20ha với diện lúa bấp bênh thì chuyển đổi sang trồng cây dong riềng, phấn đấu thực hiện trồng 200h cây dong riềng giảm 20ha so với năm 2013 để ổn định diện tích chuyên canh cây dong riềng.

          Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Chính quyền địa phương và sự đồng thuận của các ban ngành đoàn thể xã Côn Minh sẽ đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc chuyển dich cơ cấu cây trồng tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân./.