Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chia rẽ dân tộc

Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Mọi chủ trương đường lối của Nhà nước Việt Nam lấy người dân là trung tâm để đáp ứng ngày càng tốt hơn quyền và lợi íchh chính đáng của nhân dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Mọi hoạt động lợi dụng tôn giáo, xuyên tạc về tự do tín ngưỡng tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết là những hành vi không một quốc gia nào chấp nhận. Những hoạt động đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc ở Việt Nam đều bị lên án phê phán và nghiêm trị.

Nguồn ANTV

Bài trướcĐồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Na Rì
Bài tiếp theoNa Rì tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021