Văn bản về việc tuên truyền thông điệp chủ động khai báo y tế để phòng, chống dịch covid-19

Văn bản về việc tuên truyền thông điệp chủ động khai báo y tế để phòng, chống dịch covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 04/02/2021