Văn bản về việc triển khai Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 02/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COvid-19 tỉnh Bắc Kạn

Văn bản về việc triển khai Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 02/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COvid-19 tỉnh Bắc Kạn (chi tiết tại đây)

Bài trướcKết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Na Rì
Bài tiếp theoChị Trần Thị Hạnh – Với mô hình kinh tế tổng hợp