Văn bản về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Văn bản về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (chi tiết tại đây)

Bài trướcCông văn tuyên truyền thông điệp chủ động khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc tuên truyền thông điệp chủ động khai báo y tế để phòng, chống dịch covid-19