Văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoTổ chức ChildFund Việt Nam trao tặng trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã thuộc vùng dự án tại huyện Na Rì