Văn bản về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoLịch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19