Văn bản về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến

Văn bản về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến (chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định về việc thu hồi Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
Bài tiếp theoThông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính