Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 199/TB-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 199/TB-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

 

Bài trướcHuyện Na Rì chủ động phòng chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh