Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì thực hiện chi trả kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc tạm đình chỉ loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Na Rì để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19