Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc cho trẻ mầm non và học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc xuất cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế