Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 07/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 07/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc Covid-19 tại nơi làm việc
Bài tiếp theoHuyện Na Rì tích cực phòng chống dịch Covid-19