Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống Covid-19

Văn bản về việc thực hiện Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống Covid-19 (chi tiết văn bản tại đây)

Bài trướcQuyết định về việc thành lập các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoNa Rì thành lập các chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch Covid-19