Văn bản về việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Văn bản về việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  (chi tiết tại đây)

Bài trướcLịch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch thời gian diễn ra dịch covid-19