Văn bản về việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Văn bản về việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcĐồng chí Nông Văn Nguyên – Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Kim Hỷ và xã Văn Lang
Bài tiếp theoVăn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện