Văn bản về việc thực hiện nội dung Kế hoạch số 493 ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Văn bản về việc thực hiện nội dung Kế hoạch số 493 ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn (chi tiết tại đây)

Bài trướcHuyện đoàn Na Rì tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác