Văn bản về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Văn bản về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc tạm đình chỉ loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Na Rì để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình