Văn bản về việc thực hiện Công văn số 4114/VPCP-KGVX ngày 02/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Văn bản về việc thực hiện Công văn số 4114/VPCP-KGVX ngày 02/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcHuyện Đoàn Na Rì tổ chức tiếp sức mùa thi năm 2022
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 7/2022