Văn bản về việc thực hiện Công văn số 1519/BYT-MT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng

Văn bản về việc thực hiện Công văn số 1519/BYT-MT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng (chi tiết Văn bản số 5011519)

Bài trướcVăn bản về việc rà soát người về từ vùng dịch
Bài tiếp theoVăn bản về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI