Văn bản về việc thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết dương lịch 2022

Văn bản về việc thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết dương lịch 2022 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19