Văn bản về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì Tập huấn cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã
Bài tiếp theoNa Rì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19