Văn bản về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến ca bệnh số 231

Văn bản về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến ca bệnh số 231 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc thực hiện Văn bản số 2061/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoUBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội Quý II năm 2020 và công tác phòng chống dịch Covid-19