Văn bản về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định, Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Văn bản về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định, Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (chi tiết văn bản, dự thảo Quyết định)

Bài trướcThường trực HĐND huyện khảo sát tình hình hoạt động của HĐND xã Liêm Thủy và xã Xuân Dương
Bài tiếp theoBồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026