Văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống Covid-19

Văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì thành lập các chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian cách ly toàn xã hội