Văn bản về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Na Rì

Văn bản về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Na Rì năm 2021
Bài tiếp theoVăn bản về việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”