Văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc thực hiện Thông báo số 199/TB-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoThông báo kết quả thẩm định hồ sơ Sáng kiến của các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021