Văn bản về việc tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Na Rì để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Văn bản về việc tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Na Rì để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoQuyết định về việc thành lập các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19