Văn bản về việc tạm đình chỉ loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Na Rì để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Văn bản về việc tạm đình chỉ loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Na Rì để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ
Bài tiếp theoVăn bản về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19