Văn bản về việc kịp thời khoanh vùng, cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương nhằm phòng, chống dịch bệnh COvid-19

Văn bản về việc kịp thời khoanh vùng, cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương nhằm phòng, chống dịch bệnh COvid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19