Văn bản về việc khẩn trương truy vết và thực hiện cách ly trường hợp liên quan đến chuyến bay và quán ba SUNNY

Văn bản về việc khẩn trương truy vết và thực hiện cách ly trường hợp liên quan đến chuyến bay và quán ba SUNNY (chi tiết tại đây)

Bài trướcThông báo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện ngày 01/5/2021
Bài tiếp theoVăn bản về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19