Văn bản về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020

Văn bản về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020 (chi tiết tại đây)

Bài trướcKế hoạch về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (từ ngày 10/11/2020 – 10/12/2020.
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021