Văn bản về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc viên nén Clorocid TW3 và Tetracyclin TW3

Văn bản về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc viên nén Clorocid TW3 và Tetracyclin TW3  (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc chấn chỉnh việc cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa
Bài tiếp theoThông báo về việc tổ chức đối thoại trực tuyến về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn năm 2020