Văn bản về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR

Văn bản về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR (chi tiết tại đây)

Bài trướcĐồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Na Rì
Bài tiếp theoĐồng chí Lương Thanh Lộc – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, thăm nắm công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch Covid-19 tại xã Kim Hỷ, Văn Lang