Văn bản về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcChị Trần Thị Hạnh – Với mô hình kinh tế tổng hợp
Bài tiếp theoVăn bản thực hiện Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 02/01/2022 của BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh Bắc Kạn