Văn bản về việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch thời gian diễn ra dịch covid-19

Văn bản về việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch thời gian diễn ra dịch covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19