Văn bản về việc cho trẻ mầm non và học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản về việc cho trẻ mầm non và học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 511-CV/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc thực hiện Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19