Văn bản thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Văn bản thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch thời gian diễn ra dịch covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19