Văn bản thực hiện Công văn số 352-CV/BCSĐ ngày 23/6/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 265-TB/TU ngày 17/6/2021 của BTV Tỉnh ủy

Văn bản thực hiện Công văn số 352-CV/BCSĐ ngày 23/6/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 265-TB/TU ngày 17/6/2021 của BTV Tỉnh ủy (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì đón 82 công dân từ vùng dịch Bắc Giang về khu cách ly tập trung
Bài tiếp theoVăn bản về việc thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19