Văn bản thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg và Công văn số 1070/TTg-KGVX ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg và Công văn số 1070/TTg-KGVX ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcUBND huyện Na Rì triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
Bài tiếp theoChính phủ họp phiên đầu tiên