Văn bản lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Rì

Ngày 27/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì ban hành Văn bản số 834/UBND-TNMT về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Rì

  1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

– Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021;

– Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ 2021 – 2030 và công trình, dự án đăng ký thực hiện trong năm 2021;

– Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

  1. Hình thức đóng góp ý kiến:

Thông tin đóng góp gửi về địa chỉ Gmail: phongtnmtnari@gmail.com hoặc gửi văn bản trực tiếp cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rì tại địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến; chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

  1. Thời hạn góp ý kiến: 15 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải.

 (Chi tiết Thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn; Bản đồ Quy hoạch dạng số

Bài trướcKế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Bài tiếp theoVăn bản về việc tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026