Văn bản lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Rì

Ngày 27/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì ban hành Văn bản số 834/UBND-TNMT về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Rì

  1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

– Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021;

– Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ 2021 – 2030 và công trình, dự án đăng ký thực hiện trong năm 2021;

– Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

  1. Hình thức đóng góp ý kiến:

Thông tin đóng góp gửi về địa chỉ Gmail: phongtnmtnari@gmail.com hoặc gửi văn bản trực tiếp cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rì tại địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến; chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

  1. Thời hạn góp ý kiến: 15 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải.

 (Chi tiết Thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn; Bản đồ Quy hoạch dạng số

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây