Văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá

Văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá (Chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định ban hành Kế hoạch xây dựng, đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoQuyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2014-2018