Vận động hiến máu tình nguyên 2017

Số văn bản: 2791/QĐ-UBND
Tên văn bản: Công văn
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 04/10/2017
Trích yếu VB: V/v ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Na Rì năm 2017
Tệp đính kèm Tải về Chuột phải chọn “Save target as” để tải về