Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2018

           Dự phiên họp có bà Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện. Có mặt các thành viên UBND huyện, lãnh đạo 1 số cơ quan chuyên môn của huyện.

          Theo đánh giá về tình hình kinh tế – xã hội trong 9 tháng năm 2018, trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp: Tổng diện tích các cây trồng ước thực hiện được hơn 9.700/ 9.240 ha, đạt hơn 105% KH tỉnh và đạt hơn 101% KH huyện giao (9.600 ha) giảm hơn 106 ha so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Cây lúa thực hiện  được 3.946,5/ 3.900 ha, đạt hơn 101% KH  tỉnh và huyện, năng suất ước đạt 50,4 tạ/ha. Sản lượng ước đạt hơn 19.900 tấn. Cây ngô thực hiện được hơn 3.369/ 3.350 ha, đạt hơn 100% KH tỉnh và huyện, năng suất ước đạt 44tạ/ha; sản lượng ước đạt trên 14.800 tấn. Cây dong riềng thực hiện được hơn 500 ha, đạt 100% KH tỉnh và huyện, tăng 45,88 ha so với cùng kỳ năm 2017.

          Diện tích trồng rừng thực hiện được hơn 1.260/895 ha, đạt hơn 140% KH. Trong đó: Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng không thực hiện do diện tích đăng ký không đủ điều kiện để phê duyệt, trồng rừng tập trung hơn 493/400 ha đạt hơn 123% KH, trồng cây phân tán hơn 346/200 ha, đạt  hơn 173% KH; Trồng lại rừng sau khai thác  hơn 420/275 ha, đạt hơn 153% KH.

          Đàn gia súc và gia cầm trên địa bàn huyện phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Kết quả tiêm phòng đợt I: Thực hiện đạt 66,78% tổng đàn. Hiện nay đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin cho công tác tiêm phòng đợt II, dự kiến thực hiện tiêm trong tháng 9 và tháng 10/2018. Có 22/22 xã, thị trấn tổ chức phun tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1, tổng số thuốc cấp là 408 lít, có 7.940 lượt hộ được phun.

          Chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đang chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Hảo Nghĩa. Trong 9 tháng qua đã thành lập mới 06 Hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số Hợp tác xã trên địa bàn lên 22 hợp tác xã.

          Giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản toàn huyện được 54 tỷ 121 triệu đồng/84 tỷ 576 triệu đồng, đạt 64% KH. Thu ngân sách 9 tháng đầu năm được hơn 13 tỷ 482 triệu đồng/20 tỷ 170 triệu đồng, đạt gần 67% KH, so với cùng kỳ năm 2017 đạt hơn 83%.

          Tại phiên họp, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đã báo cáo làm rõ thêm những mặt còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động công tác của từng đơn vị trong 9 tháng qua, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2018.

          Cũng tại phiên họp đã tiến hành xét và lấy phiếu biểu quyết về việc họp xét hồ sơ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Trong đợt 1 này, huyện Na Rì có 5 hồ sơ đề nghị, trong đó có 2 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 3 trường hợp thôi việc ngay.

          Kết luận phiên họp, đồng chí Dương Hữu Bường – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt những nhiệm vụ trong tâm trong 3 tháng cuối năm 2018. Cụ thể: Phòng NN& PTNT bám sát công tác chăm sóc mùa vụ, nhất là tình hình sâu bệnh để đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng; tích cực quan tâm công tác thu hoạch dong riềng; xây dựng nông thôn mới. Phòng Kinh tế – hạ tầng quản lý tốt hành lang đô thị, an toàn giao thông và tích cực bám sát đảm bảo các lò gạch nung dừng hoạt động theo đúng kế hoạch. Phòng Tài nguyên & Môi trường tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tham mưu, theo dõi, giám sát việc cấp sổ bìa đỏ cho người dân. Phòng TC- KH thực hiện tốt việc quản lý thu – chi ngân sách; Phòng VH&TT phối hợp thực hiện tốt việc bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018 và công tác văn hóa, thông tin. Phòng GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng dạy và học; giải quyết dứt điểm đảm bảo các chế độ, chính sách cho học sinh. Phòng Nội vụ chuẩn bị tốt cho công tác tuyển công chức cấp xã, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng; công tác cải cách hành chính. Phòng LĐTB& XH thực hiện tốt các chế độ, chính sách, công tác giảm nghèo; Cơ quan Quân sự tham mưu, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tuyển quân, cơ quan Công an tích cực đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn.v.v./.

Bài trướcKế hoạch thực hiện cuộc vận động Đền ơn đáp nghĩa năm 2018
Bài tiếp theoThông báo kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và xét tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ