Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2016

 

          Dự cuộc họp có bà Mã Thị Hường – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Ủy ban MTTQ huyện. Có mặt các ủy viên UBND huyện, trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

          Các đại biểu dự cuộc họp được nghe báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của UBND tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2016; dự thảo báo cáo tổng kết của UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016, và quán triệt lại Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND huyện; Quy định về công tác quản lý vốn, quản lý đầu tư các Dự án, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện ban hành kèm theo Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND huyện; Văn bản số 109/UBND-VP ngày 18/02/2016 của UBND huyện v/v chấn chỉnh lề lối làm việc trong công tác tham mưu, đề xuất của các cơ quan, đơn vị.

          Trong tháng 02, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác sản xuất vụ xuân năm 2016, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo mạ, đảm bảo diện tích và đúng khung thời vụ; triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2016. Chỉ đạo thu ngân sách ngay từ đầu năm, quản lý chặt chẽ chi ngân sách. Thực hiện công tác tuyển quân năm 2016, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021…

          Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp: Thực hiện sản xuất vụ xuân năm 2016, đến nay toàn huyện làm đất được 2.286 ha, trong đó: Cày đất ruộng được 1.385/1.400 ha, đạt gần 99%; cày đất soi bãi được hơn 900 ha; phát dọn soi bãi được gần 1.780 ha và đang tiếp tục phát dọn. Thực hiện gieo mạ đủ cấy cho 100% diện tích, hiện nay đã cấy được 1,5 ha lúa xuân tại các xã: Quang Phong, Đổng Xá, Lương Thượng, các xã khác đang chuẩn bị cấy. Cây ngô trồng được hơn 200/ 2.000 ha, cây Dong riềng trồng được 92/600 ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định.

          Tổng diện tích đăng ký trồng rừng năm 2016 được 729,6/810ha, đạt hơn 90%KH, đã thiết kế ngoại nghiệp được 591ha. Tổng thu ngân sách đến ngày 29/2 được hơn 3 tỷ 400 triệu đồng/ 16 tỷ 220 triệu đồng, đạt 21% KH, đạt 123% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến ngày 29/2 được  trên 7 tỷ đồng/ 18 tỷ 659 triệu đồng, đạt 38% KH.

          Cuộc họp đã dành nhiều thời gian thảo luận các báo cáo. Đồng thời, lãnh đạo các   Phòng: NN&PTNT, Nội vụ, GD&ĐT, TN& MT, TC-KH Ban quản lý các Dự án, Hạt Kiểm lâm đã báo cáo làm rõ thêm kết quả hoạt động công tác của từng đơn vị trong tháng 02, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2016, với các nội dung cụ thể là: Tiến độ triển khai các Dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, tiến độ sản xuất vụ xuân; Dự thảo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2016; một số nội dung trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; kết quả rà soát hệ thống trường, lớp học, cán bộ giáo viên và học sinh; kết quả triển khai thực hiện đấu giá đất năm 2015, phương án đấu giá và thu tiền sử dụng đất năm 2016; biện pháp giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt kinh phí giải phóng mặt bằng các công trình; kế hoạch thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; tiến độ trồng rừng năm 2016 và công tác quản lý bảo vệ rừng…

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Hữu Thắng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể đôn đốc các cơ sở sản xuất vụ xuân 2016 đảm bảo về thời vụ gieo trồng, tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở các cơ sở; tăng cường giám sát chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, tập trung giải quyết những vướng mắc còn tồn tại; xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2016./.