UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả Cải cách hành chính năm 2021

Sáng ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả Cải cách hành chính năm 2021 với các huyện thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Phạm Duy Hưng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, cơ quan liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2021, các sở, ngành các huyện, thành phố luôn được triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Qua đánh giá của UBND tỉnh 2/19 đơn vị xếp loại xuất sắc; 14/19 đơn vị xếp loại tốt; 3/19 đơn vị xếp loại khá. Năm 2021, 3/8 lĩnh vực và 73/87 tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính UBND cấp huyện, cấp xã tiếp nhận trong năm giải quyết đúng hạn trong đó, cấp huyện chỉ đạt 98,69%; cấp xã đạt 99,78%...

Đối với huyện Na Rì, trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND huyện đề ra. Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã đã được nâng lên, hệ thống văn bản điện tử, chữ ký số, cập nhật thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công của tỉnh đã được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Xây dựng, ban hành bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã kịp thời và triển khai đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã, cấp huyện năm 2021 đúng thời gian quy định. Về chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của huyện Na Rì theo kết quả thẩm định đánh giá của UBND tỉnh huyện Na Rì đạt 75,75/100 điểm, xếp loại khá. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính đã đảm bảo nhanh gọn, thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản trong hệ thống chuyển nhận văn bản và đáp ứng được việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 15/12/2020 đến 13/12/2021 tổng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 19.938 hồ sơ; giải quyết đúng hạn là 19.536 hồ sơ; đang giải quyết  287 hồ sơ…

Hội nghị đã giành thời gian thảo luận chia sẻ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn cần triển khai trong thời gian tới về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cùng với đó, tại hội nghị các sở ngành liên quan cũng đã giải đáp những vướng mắc mà cơ sở đang gặp phải…

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đề nghị các sở ngành, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục bám sát tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, địa phương; chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022 theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp huyện, thành phố, tổ giúp việc công tác cải cách hành chính năm 2022 ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện, giám sát các nội dung chỉ đạo về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân được giao phụ trách các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát bổ sung thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã cập nhật lên trang thông tin điện tử cấp huyện, xã kịp thời; niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo quy định. Đẩy mạnh chữ ký số trong việc ban hành văn bản. Đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đến và trao đổi công việc theo quy định; thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản hai chiều. Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị mình đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành của đơn vị. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính. Gắn các tiêu chí thi đua khen thưởng đối với các sở, ngành, các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn với việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quản, quản lý điều hành của các cấp chính quyền đi đôi với nâng cao chất lượng phục vụ và  tạo các điều kiện thuận lợi khi doanh nghiệp và nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương...

Nhân dịp này Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn và Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2021./.

Quốc Khánh

Bài trướcHọp thống nhất giải pháp mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoNgân hàng Chính sách xã hội huyện Na Rì thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách