UBND huyện Na Rì triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Chiều ngày 10/8/2021, UBND huyện Na Rì tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số  23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng chí Nông Quang Kế – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp, dcuộc họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã thông qua  những chính sách hỗ trợ cụ thể theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ sẽ thực hiện 12 chính sách hỗ trợ gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; hỗ trợ bổ sung và trẻ em; hỗ trợ tiền ăn với người điều trị Covid-19 (F0) từ 27-4 đến 31-12-2021; hỗ trợ 1 lần với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, hoạ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01-5-2021 đến hết 31-12-2021; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất và chính sách đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Cuộc họp đã thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Na Rì.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Quang Kế – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị, cơ sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung của Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ ….

Diệu Thu

Bài trướcKế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
Bài tiếp theoVăn bản thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg và Công văn số 1070/TTg-KGVX ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19