UBND huyện Na Rì triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

           Dự phiên họp có các đồng chí Mã Thị Hường – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Hồng Thái – UVBTV Huyện ủy – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

Đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
phát biểu tại phiên họp

          Theo báo cáo cho thấy, trong thời gian qua tình hình kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Về trồng trọt: Tổng diện tích cây trồng tính đến thời điểm này đạt gần 103% kế hoạch. Công tác phát triển lâm nghiêp, diện tích rừng đạt trên 103% kế hoạch. Công tác chăn nuôi, thú y, trên địa bàn huyện đã tái phát Dịch tả lợn Châu Phi tại 11/17 xã, thị trấn (đã công bố hết dịch tại 5 xã, gồm: Lương Thượng, Sơn Thành, Liêm Thủy, Xuân Dương và thị trấn Yến Lạc). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Thu ngân sách tính đến thời điểm này thu được trên 16,9 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch giao; Giá cả thị trường được ổn định, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đúng quy định. Công tác khám, chữa bệnh được chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế, tồn tại, các đại biểu dự họp đã thảo luận đánh giá thẳng thắn những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo…

          Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Mã Thị Hường – Phó Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phạm Hồng Thái – UVBTV Huyện ủy – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị UBND và các phòng, ban chuyên môn cần sát sao hơn trong công việc. Cần tiếp tục quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội; Quan tâm công tác giải ngân các nguồn vốn; Quan tâm đến việc chỉnh lý biến động đất đai cho người dân hiến đất xây dựng nông thôn mới và các hộ trong diện giải tỏa theo quy định; tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân tích cực ủng hộ quỹ Vì người nghèo, chỉ đạo quyết liệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới …

          Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; kiểm soát tốt rừng tự nhiên liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn; rà soát các nguồn thu trong năm 2020 và định hướng các nguồn thu năm 2021. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi và dịch bệnh Covid-19; Giải quyết tốt việc chỉnh lý biến động đất đai cho các hộ gia đình thực hiện hiến đất theo chương trình xây dựng nông thôn mới và các hộ trong diện giải tỏa; làm tốt công tác cán bộ và tham mưu có hiệu quả việc điều động và bổ nhiệm cán bộ; thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…/.

Bài trướcTăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và công tác tái đàn trong chăn nuôi lợn
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Na Rì