UBND huyện Na Rì tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình công tác tháng 2, bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020

           Dự phiên họp có đồng chí Bế Văn Huế – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

          Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 02 tình hình kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Về trồng trọt: Cây lúa xuân cấy được 848/1.600 ha đạt 53% KH, người dân đang tiếp tục cấy;  Cây ngô trồng được 1.210/1.950 ha đạt 62% KH, người dân đang tiếp tục trồng; Cây dong riềng trồng được 167/300 ha đạt 55% KH và đang tiếp tục trồng; Cây thuốc lá trồng được 14/20ha đạt 70% KH, hiện nay cây phát triển bình thường. Đậu, đỗ các loại đều thực hiện theo kế hoạch giao. Trồng rừng, tổng kế hoạch giao 870ha, trong đó: Trồng phân tán 270ha, trồng lại rừng sau khai thác 600ha. Hiện nay đang tổng hợp kết quả đăng ký nhu cầu trồng rừng của các xã, thị trấn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Thu ngân sách tính đến ngày hết tháng 02 thu được 2 tỷ  991 triệu đồng, đạt 17% dự toán tỉnh giao, đạt 16,62% huyện giao, bằng 74,84% cùng kỳ năm ngoái; Giá cả thị trường được ổn định, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đúng quy định. Công tác khám, chữa bệnh được chú trọng; các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và đẩy mạnh; an ninh – quốc phòng cơ bản ổn định; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế, tồn tại. Tại phiên họp, các đại biểu dự đã thảo luận đánh giá thẳng thắn những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

          Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bế Văn Huế – Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND cần quan tâm thực hiện tốt 4 lĩnh vực, đó là: Quan tâm đến vấn đề quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm vấn đề họp chợ ở nông thôn, hiện nay tại một số xã bà con bán hàng tại lề đường, nên tuyên truyền, vận động người dân bán hàng trong chợ theo quy định; tăng cường công tác quản lý ma túy trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý dịch bệnh Covid-19 và tiếp  tục quan tâm giải quyết các vấn đề nổi cộm tại cơ sở…

          Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nông Văn Nguyên – Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; Quan tâm phát triển cây công nghiệp có biện pháp thu hút đầu tư; Quan tâm đến công tác Vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; rà soát các điều kiện phòng, chống dịch bệnh để học sinh tiếp tục đến trường an toàn; Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng nông thôn mới; Tạo mọi điều kiện cho công tác phòng, chống dịch Covid -19; làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; Phòng Tài nguyên Môi trường cần rà soát các hộ gia đình tự ý dồn điền đổi thửa sai mục đích…./.

Bài trướcKế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Bài tiếp theoQuyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì hết hiệu lực năm 2019