UBND huyện Na Rì tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018

           Dự phiên họp có đồng chí Bế Văn Huế – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo UB MTTQ huyện, các đồng chí thành viên UBND huyện và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

          Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 10 tình hình kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, bà con đang tích cực thu hoạch vụ mùa và sản xuất vụ đông. Tính đến thời điểm này, lúa mùa đã thu hoạch được trên 1.200 ha, sản lượng ước đạt 9.792 tấn đạt 93,6% kế hoạch; diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu/ha trở lên bà con đăng ký thực hiện đạt hơn 113% kế hoạch; tổng diện tích cây ăn quả hiện có 583,35 ha, đạt hơn 103% kế hoạch. Về lâm nghiệp: tổng diện tích trồng  rừng đạt 140,90% kế hoạch, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện, thu ngân sách tiếp tục được tập trung chỉ đạo, lũy kế đến nay được hơn 17 tỷ 100 triệu, đạt 84,83% kế hoạch, chi ngân sách đạt 93,95% dự toán, giá cả thị trường được ổn định, công tác khám, chữa bệnh được chú trọng, công suất sử dụng giường bệnh trong tháng đạt 136%, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và đẩy mạnh, an ninh – quốc phòng cơ bản ổn định, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm.

          Các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận thẳng thắn, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, nhằm khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

          Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể: Ngành Nông nghiệp cần quan tâm bám sát công tác sản xuất tiêu thụ và giá cả dong riềng, đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, làm tốt công tác xóa đói – giảm nghèo, đôn đốc các xã chăm sóc cây trồng (đặc biệt là cây cam Xã Đoài); Phòng Tài nguyên và Môi trường cần làm tốt công tác chuyên môn, hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, chỉ đạo công chức, viên chức cơ sở thực hiện tốt phần mềm một cửa trong lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường; Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tốt công tác quản lý văn hóa trên địa bàn; ngành GD&ĐT thực hiện tốt việc quản lý giáo viên, đặc biệt là vấn đề đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho giáo viên, tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục và tiếp tục quan tâm công tác sáp nhập trường; Công an huyện cần tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; các ngành khác thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch…./.

Bài trướcKế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và doanh nghiệp
Bài tiếp theoThông báo Kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11,12 năm 2018 và xin ý kiến bổ sung quy hoạch khoáng sản