UBND huyện Na Rì chỉ đạo tổ chức thực hiện ngày pháp luật Việt Nam

          Nhằm đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức,viên chức, người lao động và nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Ngày 08/8/2017, UBND huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Na Rì năm 2017 Với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

          Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11/2017. UBND huyện Na Rì chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện theo kế hoạch. Xem chi tiết Tại đây ./.

Bài trướcUBND huyện Na Rì chỉ đạo việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
Bài tiếp theoThông báo Kế hoạch tổ chức thi đấu và Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Na Rì lần thứ VI, năm 2017